Circulaire werkkleding; noodzaak in de textielindustrie

Binnen de textielindustrie wordt circulaire werkkleding een noodzaak. Met een steeds toenemende drang om duurzaamheid centraal te stellen in onze sector, zijn er specifieke doelen waar we naartoe moeten werken. In deze nieuwste blog duiken we in wat circulariteit werkelijk betekent en waarom het essentieel is voor de beschermende kledingindustrie. 

Wat is het verschil tussen duurzame en circulaire werkkleding?
Allereerst is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de termen 'duurzaamheid' en 'circulariteit'. 

 • Duurzaamheid wordt gedefinieerd als een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van de huidige generaties, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. 
 • Circulariteit verwijst naar het verlengen van de levensduur van een product door middel van hergebruik, reparatie, herfabricage en recycling. Ze spelen allebei een essentiële rol bij het creëren van beschermende werkkleding die minder impact heeft op ons milieu.
Om circulaire beschermende werkkleding te ontwerpen, is het doel om materialen te ontwikkelen die aan het einde van de levensduur van het kledingstuk in een gesloten kringloop kunnen worden teruggewonnen door het vezelmateriaal terug te winnen. Dit ontwerpprincipe vormt de kern van de circulariteitsprincipes. Ons doel is de integratie van hernieuwbare materialen. Dit zijn materialen die aan het einde van hun levensduur gerecycled en hergebruikt kunnen worden, of die biologisch afbreekbaar zijn en opnieuw kunnen worden gekweekt. Samen met onze partners wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de technologie en het creëren van een gesloten proces. 

Waarom wordt circulaire werkkleding een noodzaak?
In ons huidige klimaat raken niet-regeneratieve hulpbronnen in een snel tempo uitgeput. Daarom moeten we alternatieven nastreven die werken in een circulair systeem met gesloten kringloop, in plaats van het traditionele take-make-waste-model.

De textielindustrie heeft de vierde grootste impact als het gaat om vervuiling, als gevolg van weggegooide kleding en het gebruik van niet-duurzame grondstoffen. De textielindustrie moet responsief zijn en verspilling vermijden. De textielstrategie van de EU is opgesteld als reactie op de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties en bevat richtlijnen voor de productie en consumptie van textiel. Textielproducenten moeten verantwoordelijk zijn voor het creëren van duurzame, herstelbare en recycleerbare ontwerpen met een aanzienlijk aandeel gerecyclede materiaalvezels die zijn geproduceerd op een manier die sociale rechten en het milieu respecteert.

Welke voordelen heeft circulariteit voor de textielindustrie voor werkkleding?
Wij begrijpen dat circulariteit de wereld ten goede komt in termen van bijdrage aan de doelstellingen van de SDG’s van de VN. Maar welke meerwaarde levert het de werkkledingtextielindustrie op? Door circulair textiel te repareren, hergebruiken en opnieuw te gebruiken, kunt u de levensduur van uw stoffen maximaliseren en zo de hoeveelheid nieuwe materialen die u moet aanschaffen verminderen. Hierdoor blijven de kosten laag, wat op de lange termijn een enorm voordeel is. Bovendien is textielafval een groot probleem in de textielindustrie, maar het inzetten van circulaire werkkleding zal een grote bijdrage leveren aan de bestrijding hiervan. 

Welke werkkledingstoffen kunnen momenteel worden gerecycled?
We werken onvermijdelijk met vezelmengsels, kleurstoffen en aangepaste afwerkingen in werkkledingstoffen om ze de juiste eigenschappen te geven. De behoefte aan gespecialiseerde kenmerken maakt het uitdagender om 100% circulair te zijn. Het is belangrijk op te merken dat er twee methoden zijn voor het circulair beheer van werkkledingstoffen: mechanische en chemische recycling.

 • Mechanische recycling
  Bij mechanische recycling worden werkkledingstoffen versnipperd en vezelbundels geopend. Het gerecyclede vezelgehalte kan opnieuw worden gesponnen door het te mengen met nieuwe dragers. Binnen de werkkledingindustrie werken we bij voorkeur met gerecyclede vezels die zijn geregenereerd uit synthetisch textiel, zoals stoffen op basis van polyester, nylon of aramide. Dergelijk textiel aan het einde van zijn levensduur is sterker en beter bestand tegen mechanische versnipperingsprocessen, in tegenstelling tot natuurlijke vezels zoals katoen. 
  Het is een feit dat de kwaliteitsopbrengst van gerecyclede vezels altijd afneemt. Maar synthetische stoffen behouden na recycling een betere vezellengte. Dit is ideaal om opnieuw nieuwe stoffen te ontwerpen die bestand zijn tegen de frequente industriële wasbeurten die essentieel zijn voor het onderhoud van werkkleding. Als het om mechanische recycling gaat, kunnen we definiëren wat eruit komt; maar het is moeilijk om mengsels te scheiden of te ontkleuren.

 • Chemische recycling
  Bij het chemische recyclingproces worden vezels opgelost, gesmolten en gedepolymeriseerd tot kleinere moleculen. Vervolgens worden ze opnieuw opgebouwd om nieuwe textielvezels te vormen. Het is een proces dat wordt ingezet voor textiel op basis van cellulose en nylon. Voor dergelijke grondstoffen is dit geen toekomstige langetermijnoplossing; en voor werkkleding die rijk is aan polyester-, modacryl- of aramidevezels zal de ontwikkeling van de chemische recyclingtechnologie nog enkele jaren duren. Niettemin is het een proces dat op onze technologische routekaart staat en dat voortdurende investeringen en innovatie zal vergen.  
Duurzaamheid mechanische recycling


De huidige focus op de industrie
Momenteel richt de werkkledingindustrie zich vooral op de circulariteit van witte werkkleding uit de zorg- en voedingsmiddelenindustrie. Dit komt omdat er enorme volumes beschikbaar zijn; ze zijn gemakkelijk te sorteren via industriële wasserijen; er is geen onzuiverheid van kleuren omdat het wit is als invoer en uitvoer; en hun status als kleding aan het einde van hun levensduur betekent dat katoenvezels grotendeels worden uitgewassen, waardoor voornamelijk polyester achterblijft. Gerecycled polyester is als synthetische vezel ideaaler voor werkkleding (vergeleken met gerecycled katoen), omdat het sterker is en meerdere industriële wascycli kan doorstaan, waardoor de levensduur van het kledingstuk wordt verlengd. 

Wat zijn de volgende stappen voor de werkkledingindustrie als het gaat om circulariteit? 
Om dichter bij de doelstellingen van de VN-duurzaamheidsontwikkelingsdoelstellingen te komen, zijn er verschillende stappen die moeten worden genomen en kennis moet worden gezocht:
 • Circulaire partnerschappen opbouwen: hierdoor kunnen we samen werken aan het inzamelen, sorteren en verwerken van materiaal in een gesloten kringloopsysteem. Werk binnen deze samenwerkingsverbanden samen om knelpunten te identificeren; zorg ervoor dat u de grondstoffen gesorteerd heeft op kleuren en mengsels; en communiceer duidelijk de vereiste verwijderingen van uw afgedankte kledingstukken, zoals klittenband en knopen. De gezamenlijke inspanningen zullen het proces economisch haalbaarder maken dan wanneer het alleen zou worden gedaan.

 • Blijf nieuwe technologieën en innovaties zoeken en ontwikkelen, bijvoorbeeld chemische recyclingoplossingen.

 • Zoeken naar textielexpertise met betrekking tot de kwaliteit van gerecyclede vezels en vezeleigenschappen (bijvoorbeeld lengte en sterkte) om oplossingen te ontwikkelen voor nieuwe, hoogwaardige werkkledingstoffen met gerecyclede vezels. 

 • Groene inkoop voor werkkleding met gerecyclede vezels moet richting eindgebruikers worden gestimuleerd. Dit kan betekenen dat toekomstige stofkeuzes enigszins afwijken van traditionele werkkledingoplossingen. en dit vereist een grotere acceptatie en tolerantie in de hele sector.

Wilt u de eerste stappen zetten naar duurzame oplossingen voor uw werkkledingstoffen?
Waarom begint u niet met meer te weten te komen over de ecologische voetafdruk van uw huidige oplossingen voor werkkleding. Bekijk onze Eco-Fabrics Footprint Calculator. Deze eenvoudig te gebruiken tool laat u binnen enkele minuten weten hoe uw werkkledingstoffen zich verhouden.

 

* Dit artikel komt oorspronkelijk van: https://eu.tencatefabrics.com/blog/circularity-of-workwear 

Ben je benieuwd welke schorten en sloven 'bewust' door Schriks Konfektie geproduceerd kunnen worden?